logo ICOMOS u BiH

Naučni simpozij „Uticaj Bauhausa na

arhitekturu i kulturu BiH“
Fotografije:

Dani Evropskog kulturnog naslijeđa Dani Evropskog kulturnog naslijeđa Dani Evropskog kulturnog naslijeđa