logo ICOMOS u BiH
ICOMOSuBiH-STECAK

INFORMACIJE:

EMAIL: ELSHAT@gmail.com  /  aida_murtic@yahoo.com  /  baotic_2@hotmail.com
Poštanska adresa: ICOMOS u BiH / JOVANA BIJELIĆA 8/4 / 71000 Sarajevo
kancelarija: Obala Maka Dizdara 2 / 71000 Sarajevo / Bosna i Hercegovina