logo ICOMOS u BiH

ARHITEKTURA U MOM KVARTU

šetnja sarajevskom modernom 1918 - 1940
Fotografije:

Dani Evropskog kulturnog naslijeđa Dani Evropskog kulturnog naslijeđa Dani Evropskog kulturnog naslijeđa Dani Evropskog kulturnog naslijeđa Dani Evropskog kulturnog naslijeđa