Icomos u BiH

KAKO SE ODNOSIMO PREMA SVETSKOJ BAŠTINI