logo ICOMOS u BiH

O ICOMOS-u
Međunarodni savjet za spomenike i spomeničke cjeline ICOMOS je stručno udruženje koje se bavi očuvanjem, zaštitom i promoviranjem kulturne baštine. ICOMOS je savjetodavno tijelo UNESCO-a. Osnovano je 1965. godine u Varšavi na temelju 2. rezolucije donijete na 2. Međunarodnom kongresu arhitekata i specijalista za povijesne građevine u Veneciji u maju/svibnju 1964. Na istom je kongresu donijeta i čuvena Venecijanska povelja (Venice Charter) koja predstavlja temeljni dokumenat o konzerviranju i restauriranju. Sjedište udruženja je u Parizu.

ICOMOS se sastoji od podružnica – Nacionalnih komiteta (National Committees, NC), utemeljenih u zemljama članicama UNESCO-a. Do danas je utemeljeno preko 110 Nacionalnih komiteta. Nacionalni komiteti okupljaju individualne i institucionalne članove, usvajaju vlastita proceduralna pravila i elaboriraju programe u skladu sa zadacima i ciljevima ICOMOS-a.

ICOMOS okuplja veliki broj specijaliziranih stručnjaka u području konzerviranja nepokretne i pokretne baštine: urbaniste, arhitekte, arhitekte za krajolik, arheologe, povjesničare umjetnosti, etnologe, konzervatore, restauratore, arhiviste, pravnike, ekonomiste. Pri popunjavanju Popisa svjetske baštune (World Heritage List) oni sudjeluju u evaluiranju „iznimne opće vrijednosti” i aspekata autentičnosti, upravljanja i očuvanja kulturne i prirodne baštine prema načelima Konvencije o svjetskoj baštini ( World Heritage Convention,1972).
Pored Nacionalnih komiteta, na nacionalnoj i međunarodnoj razini postoje i znanstveni komiteti (International Scientific Committees, ISC), u čiji se rad uključuju stručnjaci za određena područja.

Međunarnodni znanstveni komiteti su za:

• Analizu i restauraciju struktura arhitektonske baštine (ISCARSAH)
• Upravljanje arheološkom baštinom (ICAHM)
• Kulturne krajolike ICOMOS-IFLA (ISCCL)
• Kulturne puteve (CIIC)
• Kulturni turizam (ICTC)
• Zemljanu arhitektonsku baštinu (ISCEAH)
• Ekonomiju konzervacije (ISEC)
• Utvrde i vojnu baštinu (IcoFort)
• Dokumentiranje baštine (CIPA)
• Povijesne gradove i sela (CIVVIH)
• Interpretaciju i prezentaciju cjelina kulturne baštine (ICIP)
• Nematerijalnu kulturnu baštinu (ICICH)
• Zakonska, administrativna i financijska pitanja (ICLAFI)
• Zidno slikarstvo
• Polarnu baštinu (IPHC)
• Pripremljenost na rizike (ICORP)
• Pećinsko slikarstvo (CAR)
• Zajedničku izgrađenu baštinu (ISCSBH)
• Obojeno staklo (ISCV)
• Kamen (ISCS)
• Teoriju i filozofiju konzervacije i restauracije (TheoPhilos)
• Obrazovanje (CIF)
• Podvodnu kulturnu baštinu (ICUCH)
• Vernakularnu arhitekturu (CIAV)
• Drvo (IWC)
• Baštinu 20. stoljeća (ISC20C)----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ICOMOS u Bosni i Hercegovini:
Poštanska adresa: ICOMOS u BiH / : ICOMOS U BIH / JOVANA BIJELIĆA 8 /4 71000 SARAJEVO
EMAIL: ELSHAT@GMAIL.COM / AIDA_MURTIC@YAHOO.COM / BAOTIC_2@HOTMAIL.COM
Kancelarija: Obala Maka Dizdara 2 / 71000 Sarajevo / Bosna i Hercegovina