logo ICOMOS u BiH

O NAMA
REGISTRACIJA Nacionalnog komiteta ICOMOS u Bosni i Hercegovini

Međunarodni ICOMOS je na sjednici Izvršnog komiteta u Parizu januara/siječnja 2007.godine prihvatio i ratificirao Nacionalni komitet ICOMOS u Bosni i Hercegovini.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je upisalo Udruženje Nacionalni komitet ICOMOS u Bosni i Hercegovini u knjigu I Registra pod rednim brojem 771. u Sarajevu dana 09.01 2009.godine. Danom izdavanja Rješenja Udruženje ima slobodu djelovanja na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Osnivači Udruženja Nacionalni komitet ICOMOS u Bosni i Hercegovini su:


1.Vjekoslava Sanković Simčić (vssimcic@gmail.com)

2.Azra Hadžić (hadzic_azra@yahoo.com)

3.Sabira Husedžinović (dinatekac@gmail.com)

4.Milica Kotur (koturgomil@blic.net)

5.Slavko Medunić (slavkomedunic@hotmail.com)

6.Lidija Mićić (lidija.loucka.micic@gmail.com)

7.Zilka Kujundžić (zzildin@bih.net.ba)

8.Nermina Mujezinović (agat38733@yahoo.com)

9.Ferhad Mulabegović (fer_had@hotmail.com)

10.Milijana Okilj (milijana.okilj@gmail.com)

11.Angela Petrović (angela.petrovicc@gmail.com)

12.Tihomir Rozić (tihomir.rozic@tel.net.ba)

Danas (2013.) Nacionalni komitet ICOMOS u Bosni i Hercegovini broji 35 individualnih i 3 institucionalna člana. Inaugurirao je i jednog počasnog člana.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poštanska adresa: ICOMOS u BiH / Jovana Bijelića 8/4 / 71000 Sarajevo
Email: elshat@gmail.com / aida_murtic@yahoo.com
Kancelarija: Obala Maka Dizdara 2 / 71000 Sarajevo / Bosna i Hercegovina