logo ICOMOS u BiH
ICOMOSuBiH-BLAGAJ TVRDJAVA

INFORMACIJE:

EMAIL: ELSHAT@gmail.com / aida_murtic@yahoo.com
Poštanska adresa: ICOMOS u BiH / JOVANA BIJELIĆA 8/4 / 71000 Sarajevo
kancelarija: Obala Maka Dizdara 2 / 71000 Sarajevo / Bosna i Hercegovina